Bruzdownica

Bruzdownic. Przeznaczona jest do szybkiego i precyzyjnego wycinania szczelin pod instalację w ścianach ceglanych, tynkowych, gipsowych oraz wykonanych z podobnych materiałów budowlanych.+ Tarcza 15 zł

Continue reading »